Egyesületünkről

Egyesületünk olyan esztétikai orvoslással foglalkozó orvosok szövetsége, akik célul tűzték ki tagjaik érdekképviselete és szakmai fejlődése mellett, hogy az esztétikai orvoslás Magyarországon is, mint más Európai Uniós országokban, megfelelően szabályozott jogi környezetben magas színvonalon végzett, versenyképes szépészeti szolgáltatás legyen.

Követve a nemzetközi irányvonalat, amely szerint az orvos-esztétikai tevékenységet az erre megfelelően képzett orvosok végezhetik (az esztétikai orvoslás területén akkreditált, elméleti és gyakorlati képzésben részesült esztétikai orvos, bőrgyógyász, vagy esztétikai orvos, bőrgyógyász és plasztikai sebész). A Társaság működését ezeknek a tevékenységi területeknek az összefogásával kívánja megvalósítani.

Célul tűztük ki a globálisan rohamosan fejlődő multidiszciplináris orvos-esztétikai területen dolgozó orvosok összefogását, a szakmai fejlődés támogatását, a tagok jogi- és érdekvédelmi képviseletét és támogatását szorosan együttműködve az érintett területek szakmai és érdekvédelmi szerveződéseivel az esztétikai orvoslás fejlesztésért, jobbításáért, elismertté tételéért.

Szeretnénk, hogy az esztétikai orvoslás területén dolgozó orvosok biztonságos jogi környezetben és érdekvédelem mellett működhessenek, mindemellett biztosítva a lehetőséget a legszínvonalasabb és szakmailag illetve jogilag legbiztonságosabb páciens ellátásra.

Az Egyesületünk tevékenysége:

Céljainak megvalósításához az alábbi feladatokat végzi:

 • Célkitűzés az orvosesztétikai tevékenység alapjául szolgáló evidence based, multidiszciplináris tudásanyag szakmai használhatóságának magyarországi viszonyokra történő adaptálása és ismertté tétele a tagok számára.
 • Ennek érdekében nyomon követi, kidolgozza és rendszeresen aktualizálja a protokoll javaslatokat mind a kezelések, mind a szövődményelhárítások területén magyar nyelven
 • A Társaság figyelembe veszi, hogy az esztétikai orvoslás területét képviselő Esztétikai orvoslás, Dermatológia és Plasztikai Sebészet önálló specialitásokkal is rendelkezik, ezért a szakmák specialitásainak igénye szerint szakmai csoportok kialakítására is törekszik a Társaságon belül, ugyanakkor egységesnek tekinti és egyenrangúan képviseli a Társaságon belül a tagság érdekeit.
 • Figyelembe véve a magyarországi jogszabályokat, és együttműködve az érintett szakterületekkel és hatóságokkal, kidolgozza és szükség szerint aktualizálja a biztonságos és kívánatos orvosesztétikai beavatkozásokra vonatkozó szolgáltatási feltételeket.
 • Rendszeres szakmai fejlődést segítő rendezvények, előadások, "kerekasztal" megbeszélések szervezésében részt vesz.
 • Akkreditált képzések kialakítását kezdeményezi, ebben aktívan részt vállal.
 • Támogatja tagjai szakmai fejlődését, tudományos munkájukat és publikációikat.
 • Az esztétikai orvoslást érintő kérdésekben véleményt nyilvánít, kapcsolatokat épít ki és tart fenn, hogy segítse az állami és társadalmi szervezeteket az esztétikai eljárásokkal kapcsolatos ügyekben.
 • Együttműködik, ennek érdekében felveszi a kapcsolatot más hazai és nemzetközi szervezetekkel, szerveződésekkel, társaságokkal, egyesületekkel céljainak megvalósítása érdekében.
 • Felkutatja és szükség szerint bevonja munkájába azokat a külső szakembereket, támogatókat, akik/amelyek a Társaság céljainak megvalósítását segítik.
 • Szerepet vállal a közvélemény hiteles tájékoztatásában, az esztétikai orvoslással kapcsolatos szükségszerű lakossági ismeretek bővítésében.
 • Szerepet vállal egy regisztrációs rendszer kialakításában és publikálásában, ezzel átláthatóvá kívánja tenni az esztétikai beavatkozásokat regisztrált rendszerben végzők névsorát.
 • Kialakítja a tagjai számára használható, megfelelő jogi formátumú dokumentáció lehetőségét (beleegyező nyilatkozatok, tájékoztatók, dokumentációs segédletek), és ezeket naprakészen tartja.
 • Szerepet vállal a tevékenység végzéséhez szükséges biztosítások kialakításában.
 • Naprakészen követi a tevékenységgel kapcsolatos jogi, adózási stb. változásokat, amelyeket tagjai számára jelez.
 • Az esztétikai orvoslást végző tagok számára egységes jogi képviselet kidolgozásában szerepet vállal. Mediátor szerepet vállal jogi és szakmai kérdésekben.

Egyesületünk célja egyrészt olyan jogi és szakmai feltételek megteremtése, ami szabályozott környezetben biztosítja a magas színvonalú orvos-esztétikai kezelések elvégzését az arra jogosult és képzett esztétikai orvosok által, akik a páciensek maximális elégedettsége mellett a biztonságos esztétikai beavatkozásokra és a szövődmények megelőzésére is nagy hangsúlyt fektetnek, de adott esetben képesek arra, hogy azokat kezeljék is.

Az esztétikai orvoslásról

Az esztétikai orvoslás magában foglal minden olyan orvosi eljárást, amelynek célja a páciens fizikai megjelenésének és elégedettségének javítása, nem invazív és minimálisan invazív szépészeti eljárások alkalmazásával.

Az alkalmazott eljárások multidiszciplináris jellegűek, az általános orvosi ismereteket és az egyes eljárásokkal kapcsolatos speciális tudnivalókat sokszor a különböző kezelések együttes, illetve egymás utáni alkalmazásával használják fel. A kezelések bizonyítékokon alapuló műtét nélküli orvosi beavatkozások, melyek során megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező orvostechnikai eszközöket és gyógyszereket alkalmaznak a mára széles körűen kialakított és elérhető nemzetközi protokollok alapján. Nemzetközileg "Aesthetic Doctor" vagy "Aesthetic Physician", magyarul "Esztétikai Orvos" néven említi azokat a szakembereket, akik orvosi vagy fogorvosi diplomával rendelkeznek és elismert posztgraduális képzéseken vagy mesterkurzuson szereztek jártasságot ennek a tevékenységnek a magas színvonalú végzésére. Közöttük nem csak plasztikai sebészek vagy bőrgyógyászok, hanem számos más orvosi szakterület jeles képviselői is, mint nemzetközileg elismert szakemberek megtalálhatók.

Hangsúlyozandó, hogy az orvos-esztétikai kezelések során nem betegellátás történik, ahol az orvos gyógyító tevékenységet végez, hanem speciális szépészeti beavatkozás az egészséges emberek fizikai megjelenésének és közérzetének javítása érdekében.

Ebbe a tevékenységi körbe többek között a következőket soroljuk:

 • Volumenizáció - hialuronsav, poli-lactic-acid, calciumhydroxyapatit (kivéve zsír és szilikon)
 • Botulinum toxinnal végzett bizonyítékokon alapuló orvosi beavatkozások
 • Felszínes, középmély és mély hámlasztás
 • fényterápiák (IPL, nem- ablatív és frakcionált lézeres eljárások, nem ablatív plazma)
 • felszívódó szálas terápia
 • tűvel végzett mezoterápia
 • rádió frekvencia (nagy teljesítményű)
 • ultrahangos kezelések (nagy teljesítményű)
 • injekciós és gépi lipolysis

Az esztétikai orvoslás szabályozása

Jelenleg Magyarországon az esztétikai orvoslás, mint önálló diszciplina, hatóságilag még nincs elismerve. A legtöbb EU-tagállamra is kiterjedő nemzetközi gyakorlat (pl. Ausztria, Olaszország, Franciaország) az alkalmazott orvostudományi eszköztárhoz igazodva nem követeli meg szakvizsga meglétét - sőt van, ahol egyes tevékenységeket az orvoson kívül más egészségügyi diplomás is végezhet egyes esztétikai beavatkozásokat (pl. Egyesült Királyság).

Álláspontunk az, hogy általános orvosi és fogorvosi képzettség adjon lehetőséget speciális továbbképzésben való részvétel és vizsga letétele után az esztétikai orvoslás körébe tartozó hivatalos, a hatóságok által is elismerten külön szakmakóddal bíró tevékenységek, mint szolgáltatás végzésére. Mivel az esztétikai kezelések iránti igény rohamos mértékben nő és a hazai pácienseken kívül egyre több külföldi veszi igénybe ezeket a szépészeti szolgáltatásokat, sok esetben a fogászati turizmussal összekapcsoltan, a szabályozás hiányosságai miatt Magyarország nem csupán szakmai, hanem gazdasági szempontból is jelentős hátrányba kerül más országokhoz képest, akik már felismerték ennek a területnek a gazdasági jelentőségét. Másfelől pedig rohamosan nőtt az ovosi diploma és kompetencia nélkül ilyen kezeléseket végző egyéb szolgáltatók száma, ami miatt ugrásszerűen nőhet a kezelésekkel kapcsolatos szövődmények előfordulása.

Egyesületünk célja egyrészt tehát olyan jogi és szakmai feltételek megteremtése, ami szabályozott környezetben biztosítja a magas színvonalú orvos-esztétikai kezelések elvégzését az arra jogosult és képzett esztétikai ovosok és fogorvosok által, akik a páciensek maximális elégedettsége mellett a biztonságos esztétikai beavatkozásokra és a szövődmények megelőzésére is nagy hangsúlyt fektetnek, de adott esetben képesek arra, hogy azokat kezeljék is. Másrészt pedig olyan környezetet szeretnénk teremteni, ami nemzetgazdasági szempontból is a fogászathoz hasonlóan versenyképessé tudja tenni nemzetközi szinten is ezt az ágazatot. 


Csatlakozz a MAEOT-hoz!

Ha esztétikai orvoslással foglalkozó orvos vagy és szeretnél tagja lenni egy folyamatosan bővülő szakmai társaságnak, amely a tagjai érdekképviselete mellett a szakmai fejlődésüket is támogatja, akkor köztünk a helyed.